Met SmartShare Holiday Request kunt u de vakanties en afwezigheden van uw medewerkers beheren. Met SmartShare Holiday Request wordt de volledige aanvraagcyclus geautomatiseerd.

Elke medewerker kan rechtstreeks een vakantieaanvraag indienen. Die aanvraag start automatisch het goedkeuringsproces voor de aanvraag van de medewerker en stuurt de aanvraag naar de hiërarchie, die de aanvraag goedkeurt of weigert. Deze goedkeuringsaanvraag wordt via mail aan de verschillende betrokkenen gemeld. Heel deze cyclus verloopt dus zonder dat er papier aan te pas komt.

Met SmartShare Holiday Request kunt u meer bepaald het volgende beheren:

  • de vakantieaanvragen en de afwezigheden (klein verlet, ziekte, onbetaald verlof,…)
  • de toegangsrechten en de beveiliging (delegatie, goedkeuring,…)
  • de traceerbaarheid
  • de workflow (de berichten aan de managers, back-up,…)
  • een performante Out of Office
  • een globaal overzicht van de afwezigheden
  • de reporting (bestand met het overzicht van de afwezigheden per departement, per maand,...)
  • de interface met uw bestaande tools (payrollsysteem, sociaal secretariaat,…)
  • de toegang via client, Web of mobiel apparaat

Vraag nu een demo aan