Met SmartShare Out Of Office kunt u het automatisch antwoordsysteem van het IBM Notes Domino e-mailsysteem gecentraliseerd beheren. De module SmartShare Out Of Office  gaat veel verder dan de standaardfunctie die in het IBM Notes Domino e-mailsysteem beschikbaar is. U kunt bijvoorbeeld een Out Of Office creëren voor een collega zonder dat u over administratorrechten voor zijn e-mail beschikt.

Met SmartShare Out Of Office kunt u ook:

  • de forwards beheren
  • de automatische antwoorden beheren naargelang van het type e-mail (intern, extern, SPAM,..)
  • standaardantwoorden creëren voor al uw medewerkers
  • meerdere opeenvolgende Out Of Office profielen creëren
  • verschillende antwoordteksten creëren naargelang van het type afwezigheid, het departement,…
  • over een kalender met de afwezige personen beschikken
  • de oplossing integreren met een oplossing voor vakanties en afwezigheden

Vraag nu een demo aan